PALVELUMME

Focusplan tarjoaa luotettavaa palvelua useille teollisuudenaloille.

MEKANIIKKASUUNNITTELU

Kokemuksemme mekaniikkasuunnittelussa on erittäin kattavaa – olemme olleet suunnitteluvastuussa yksinkertaisista laitteista aina kekseliästä innovointia vaativiin, merkittäviin tuotekehitysprojekteihin asti.

Focusplan tunnetaankin toimivien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen laadukkaana ja luotettavana toimittajana, ja suunnittelemiamme laitteita löytyy laajalti ympäri maailmaa.

Käytössämme olevat suunnitteluohjelmistot mahdollistavat digitaalisten prototyyppien luomisen. Digitaalinen prototyyppi on paljon enemmän kuin 3D-malli. Digitaalisessa prototyypissä malli sisältää geometrian ja massatietojen lisäksi myös tietoa ulkopuolisista, laitteen käyttäytymiseen ratkaisevasti vaikuttavista seikoista, kuten maan vetovoimasta, lämpötilasta ja liikkeistä aiheutuvista kuormituksista.

Suunnittelemamme koneet ja laitteet on optimoitu täydellisesti käyttöympäristöönsä.

Suunnittelukohteitamme:

 • Analysaattorit ja näytteenottolaitteistot kemianteollisuudelle
 • Kemikaalien annosteluyksiköt paperikemikaaleille
 • Teknisten keraamien tuotantoon tarvittavat valmistuslaitteet
 • Elintarviketeollisuuden lasipullojen käsittelyyn tarvittavat laitteet
 • Jäähdytys-, lämmitys- ja lämmöntalteenottolaitteistot
 • Kaasunpesurit ja muut päästöjä vähentävät tekniikat
 • Voimalaitosten tyhjiö- ja boosterikoneikot
 • Kappaletavaran automaattiset käsittelylaitteistot
 • Robottisovellukset, lavaamot, kuljettimet
 • Painesuotimet ja high-shear -laitteet

LAITOS- JA PROSESSISUUNNITTELU

Yksi erityisosaamisalueistamme on laitos- ja prosessisuunnittelu. Olemme toteuttaneet vuosien varrella useita merkittäviä projekteja niin uusien tehdas- ja prosessilaitosten suunnittelun kuin vanhojen laitosten modifiointienkin parissa.

Suunnittelukohteitamme:

 • Elintarvikelaitokset
 • Eläinrehutehtaat
 • Rakennusaineteollisuuden tuotantolinjat
 • Puhdasvesilaitokset ja jätevesipuhdistamot
 • Eri kuitujen kuumailmauunit ja tuotantolinjat
 • Paperitehtaiden kemikaalien käsittelyprosessit
 • Kappaletavaran käsittelylaitokset ja pakkauslinjat
 • Suodinmateriaalin valmistuslinjat
 • Kirjapainotalot, jätteenpolttolaitokset
 • Biokaasu- ja dieselvoimalaitokset
 • Sahatavarakuivaamot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOSUUNNITTELU

Sähkö- ja automaatiosuunnittelupalvelumme kattavat tärkeimmät sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektien suunnittelutarpeet.

MITTAUSPALVELUT

Mittauspalvelumme tuovat käyttöönne nykyaikaisia keinoja laitteiston optimointiin, mittaustuloksia käytetään suunnittelutoiminnan lähtötietona esimerkiksi laitteen melutasoa alennettaessa. Työkalupakistamme löytyvät takymetri, sekä laitteet erilaisiin energia-, desibeli- ja virtausmittauksiin.

Tarjoamme myös 3D-laserskannauspalveluita, joilla luodaan luotettavaa mittaustietoa jo olemassa olevista kohteista, joista ei ole olemassa luotettavaa dokumentaatiota. Tällä menetelmällä pystytään säästämään laajennus- ja modifiointiprojektien asennuskustannuksissa noin 5–7 prosenttia.

TURNKEY-RATKAISUT

Suunnittelemme ja toteutamme turnkey-ratkaisuja teollisuuteen. Asiakkaan toiveiden mukaisesti koottu toimitus voi sisältää täydellisen toimituksen, laitteineen ja asennuksineen.

DOKUMENTINHALLINTA

Tarjoamme yksilöllisesti räätälöityjä dokumentinhallintapalveluita. Käytössämme on omat palvelimemme ja projektin dokumentaatiojakelu tapahtuu M-Files-dokumentinhallintajärjestelmän kautta. Aikaa säästävän järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu muun muassa tiedoston versio- sekä käyttäjäoikeuksienhallinta, esikatselutoimintoja, tehokkaat hakuominaisuudet ja automatisoitavissa oleva dokumenttien lähetys. Nämä toiminnot edustavat ehdotonta tulevaisuuden tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä.

PROJEKTINJOHTO

Laadimme laajalla osaamisellamme teollisuusinvestointien kustannuslaskelmat.
Tarjoamme vankkaa kokemustamme projektinjohtotehtäviin. Suoritamme myös teollisuuden asennusvalvontatehtäviä.

LASKELMAT & SIMULOINNIT

Nykyaikaiseen suunnitteluun liittyy olennaisesti myös suunniteltavan laitteen tai prosessin optimointi. Suunnittelussamme tähdätään aina mahdollisimman keveisiin, kustannustehokkaisiin, tarkoituksenmukaisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

Teemme vuosien kokemuksella erilaiset tekniset laskennat ja simuloinnit, kuten lujuusanalyysit, värähtelyanalyysit ja virtaussimuloinnit. Me toteutamme myös erilaisia laskelmia liittyen esimerkiksi lämmön talteenottoon ja sijoituksen takaisinmaksuaikaan.

ENERGIATEHOKKUUS

Focusplan on Motivan valtuuttama energiakatselmusten suorittaja L- ja S-pätevyyksin. Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on analysoida katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö.

Selvitämme energiansäästöpotentiaalin lämmön, veden, ilman ja sähkön osalta sekä esitämme ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.