MIKÄ ON FOCUSCAVE

CAVE Automatic Virtual Environment

FocusCave on tila, jossa seinille ja lattiaan on heijastettu projektoreilla kolmiulotteinen kuva. Tilassa käytetään 3D-laseja, joita voi käyttää myös silmälasien päällä. Virtuaalitilassa olevat henkilöt kokevat näkemänsä kolmiulotteisena ja todellisessa mittakaavassa. Se auttaa hahmottamaan kolmiulotteiset mallit ja suunnitelmat todella selkeästi. FocusCave hyödyntää Big Room -työskentelyä ja se ei vaadi käyttäjiltään erityistaitoja.

FocusCave on paljon havainnollisempi kuin 3D-malli tarkasteltuna pelkällä tietokoneen näytöllä – paperisista piirustuksista puhumattakaan.

TYÖKALU PÄÄTÖKSENTEKOON

FocusCave on apunasi päätöksentekovaiheessa. Simulointi auttaa myös viranomaisvaatimuksien täyttymisen arvioinnissa. Käyttämällä immersiivistä ja havainnollistavaa CAVE-teknologiaa, pystyt varmistumaan projektisi suurista linjoista jo projektin alkuvaiheessa. Tällöin reagointi tapahtuu mahdollisimman aikaisin ja muutosten tekeminen on edullista. FocusCave soveltuu niin yksittäisten laitteiden hankintaan kuin laajempiinkin kokonaisuuksiin.

LUO TODELLISEMPIA
MALLIKATSELMUKSIA

Suunnittelu on elinkaaren tärkein vaihe ja vaihtoehtojen tutkiminen kannattaa. FocusCaven avulla voidaan projektipalavereissa ja katselmuksissa käsitellä asioita aivan kuin oltaisiin jo valmiiksi rakennetussa ympäristössä. Virtuaalitilassa nähdään suunnitelmat todellisina jo etukäteen. Reaalimittakaavassa ongelmakohdat ovat helpommin havaittavissa ja hankkeen jalostaminen on paljon edullisempaa digitaalisessa muodossa kuin jo realisoidun investoinnin muuttaminen.

TEHOSTAA
RYHMÄTYÖSKENTELYÄ

Visuaalisen ryhmätyöskentelyn avulla saadaan tarkasteltua investointia riittävän kokonaisvaltaisesti jo etukäteen. Tarkastelun avulla saadaan laskettua hankkeen elinkaarikustannuksia ja parannetaan käytettävyyttä. Laitoksen tai rakennuksen loppukäyttäjien on huomattavasti helpompi hahmottaa ja kommentoida reaalimittakaavassa olevaa 3D-mallia kuin paperilla olevia suunnitelmia. FocusCaven avulla saadaan hyödynnettyä loppukäyttäjien arvokas palaute riittävän aikaisessa vaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa simulaatio soveltuu myös koulutuskäyttöön.

KÄYTÖN
TAVOITTEET

FocusCave on lyömätön työväline arkkitehdeille, rakennusteollisuudelle ja sen tuotantolinjoille, eri kuitujen kuumailmauuneille ja tuotantolinjoille, paperitehtaiden kemikaalien käsittelyprosesseille, jätevedenpuhdistamoille ja puhdasvesilaitoksille, hygieenisille lääketehtaille ja elintarvikelaitoksille sekä rehutehtaille.